logo

Koulutuspalvelut


Tällä sivulla:
1. Talouskoulutukset eri henkilöstöryhmille
2. Agenttiverkoston hallinta ja sopimukset -koulutus vientiyrityksille
3. Laatu- turvallisuus- ja ympäristökoulutukset
4. Johtamisjärjestelmäkoulutukset
5. Työturvallisuuskortti


1. Talouskoulutukset eri henkilöstöryhmille

Käytännönläheiset koulutukset insinööreille, osastojen ja projektien vetäjille sekä muille yritystalouden pereusteita tarvitseville. Yritystalouden perusteet
Projektin talousseuranta ja investointilaskelmat

Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeesta ja teemme tarjouksen.

2. Agenttiverkoston hallinta ja sopimukset -koulutus vientiyrityksille

Käytännönläheinen koulutus vientiyritykselle
Valmennus agenttisopimuksen laadinnasta vientiä aloittavalle PK-yritykselle : Mitä onnistuminen vaatii agenttisopimukselta, vientijohdolta ja yrityksen tietojärjestelmiltä
Linkki koulutuksen sivulle

3. Laatu- turvallisuus- ja ympäristökoulutukset

Koulutusten ja valmennusten sisältö, laajuus, kesto, ja koulutustapa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.Useimmiten koulutusten ja valmennusten tavoitteena on muutosjohtamisen tukeminen. Koulutuspaikkana voi olla asiakkaan omat tilat tai muut markkinoilta saatavat kokoustilat, mökit ja kartanot. Tapahtuma voidaan järjestää myös esim. kehitys-, työhyvinvointi- tai virkistyspäivän teemalla. Valmennuksissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja, joko pinnallisesti tai syvällisesti:

Työturvallisuus
Yritysturvallisuus
Ympäristöturvallisuus
Laatu yrityksen menestystekijänä
Asiakasnäkökulma ja -tyytyväisyys
Asiantuntijatyö ja sen johtaminen
Prosessien mittaminen
Prosessien kehittäminen
Johtaminen
Riskienhallinta
Biodiversiteetti
Ekosysteemipalvelut
Mobiilityökalut
Sidosryhmien ja vaatimusten tunnistaminen
Asiakkaan omien aiheiden fasilitointi

Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeesta ja teemme tarjouksen.


4. Johtamisjärjestelmäkoulutukset

Käytännönläheinen koulutus johtamisjärjestelmistä. Koulutukset räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan.

ISO johtamisjärjestelmien rakenne
Laatu- turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät
Järjestelmien vaatimukset toiminnalle

Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeesta ja teemme tarjouksen.

5. Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi.

Lisätietoa korttikoulutuksista ja ilmoittautumiset koulutusmestarit.fi koulutusportaalista.
Koulutusmestarit on ProInsinöörien aputoiminimi.


Tarjouspyynnöt

pyydä tarjousta