logo

Arviointi- ja varmistuspalvelut


Tällä sivulla:
1. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
2. Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit ja arvioinnit
3. Johdonkatselmukset
4. Asiakastyytyväisyyden mittaus
5. Johtamisjärjestelmien arviointi
6. Valmiusasteen varmistaminen ja vaatimusten noudattaminen


1. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

Arvioimme ja auditoimme toimintaa annetuilla kriteereillä.
Erityisesti johtamisjärjestelmät joihin sertifiointi arvioijan pätevyys ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, RALA

Arvioijan palvelut
Auditointiohjelmat
Korjausten ja korjaavien toimenpiteiden seuranta

2. Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit ja arvioinnit

Suoritamme arvioinnit ja auditoinnit luotettavasti ja ammattitaidolla asiakkaan antamilla vaatimuksilla ja arviointikriteereillä.
Alihankkijan luona tehtävät laadunvarmistuskokoeiden, teustausten ja lähettämisen seuranta ja dokumentointi asiakkaan asiamiehenä.

3. Johdonkatselmus

Katselmus prosessin luominen, selvitettävien tietojen keräys sekä raportointi.


4. Asiakastyytyväisyyden mittaus

Työkaluina käytämme sähköisiä kyselyitä tai haastatteluita.

5. Johtamisjärjestelmien arviointi

Johtamisjärjestelmä kannattaa arvioida ennen sertifioinnin aloittamista, sertifiointivalmiuden varmistamiseksi. Johtamisjärjestelmää ei aina tarvitse sertifioida, vaan se voidaan rakentaa puhtaasti yrityksen toimintaa tukevaksi. Tällöin on myös hyvä arvioida järjestelmän laajuus ja kattavuus, jotta siitä saadaan paras hyöty liiketoiminnalle. Varsinaisen johtamisjärjestelmien sertifioinnin voi suorittaa sertifioijataho kuten DNV-GL tai RALA RY. Toimimme DNV-GL:lle ISO johtamisjärjestelmien sertifiointi arvioijana sekä RALA RY:lle Rala-sertifikaatin arvioijana.

6. Valmiusasteen varmistaminen ja vaatimusten noudattaminen

Asiakkaan asiamiehenä tai kolmantena osapuolena, projektien tai tuotteiden teknisen ja taloudellisen valmiusasteen seuranta, dokumentointi ja raportointi.
Vaatimuskriteereiden toteutumisen tarkastus, valvonta, dokumentointi ja raportointi.

Tarjouspyynnöt

pyydä tarjousta