logo

Liiketoiminnan kehittäminen


Tarjoamme käyttöönne laaja-alaisia liiketoiminnan kehittämisen, johtamisjärjestelmien rakentamisen ja laadunvarmistuksen palveluita. Kehittäminen ja kouluttaminen Palvelut toteutamme halauamassanne laajuudessa. Tuntihintaisen konsultoinnin vaihtoehtona on hankkia konsulttimme yritykseenne edullisesti vuokrasopimuksella määräaikaisen hankkeen tai projektin suorittamista varten. Näin konsultti muuttuu tarvittaessa osaksi organisaatiotanne, vapauttaa organisaation resursseja ja voi toimia hankkeiden sisäisenä muutosagenttina.

Tällä sivulla:
1. Liiketoiminnan kehittäminen
2. Suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen
3. Johtamisjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittäminen
4. Yritysten ja projektien laatu-, turvallisuus- ja ympäristötukipalvelut ja ongelmien ratkaisu
5. Innovointi ja testaupalvelut


1. Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii monipuolista asiantuntemista sekä toimintaympäristön ja kokonaisuuden hahmottamista niin talous-, asiakas-, kuin muidenkin sidosryhmien näkemykset huomioiden. Autamme liiketoimintasuunnitelman ja strategian muodostamisessa ja toimeenpanossa.

Strateginen talousnäkökulma yritysjohdolle
Liiketoiminnan prosessien kehittäminen
Asiakkaan odotukset ja tyytyväisyys
Sidosryhmäanalyysit
Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
Tuotannon ja toiminnan tehostaminen
Palveluiden muotoilu

2. Suorituskyvyn mittaaminen ja parantaminen

Johtaminen vaatii päätösten tueksi tietoa ja dataa niin talouden näkökulmasta kuin tuotannoon ja palveluiden toimivuudesta. Johtamisjärjestelmien perusvaatimuksena on mitata ja analysoida toiminnan kehittymistä. Mittareiden tulee tukea toiminnan johtamista ja kehittämistä, eikä mittaaminen saa kuormittaa organisaatiota liikaa.

Yrityksen johtamisen suorituskykymittaristot (KPI)
Tietojen keräys ja raportoinnin työkalut
Tietojen analysointi ja toimenpide-ehdotukset
Johdonkatselmukset
Auditoinnit
Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit ja arvioinnit
Asiakastyytyväisyyden mittaus
Organisaation sisäisen yhteistyön toimivuus

3. Johtamisjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittäminen

Onko nykyinen johtamis- tai toimintajärjestelmä monistenippuna kaapin päällä? Haluaisitko, että johtamisjärjestelmä tukee toimintaa ja toimii jatkuvan parantamisen varmistajana? Toteutamme Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät niin, että yritys huomaa heti järjestelmien tuomat hyödyt. Meillä on kokemusta hyvin erilaisista standardeista ja niiden soveltamisesta, erityisesti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 & ISO45001, RALA johtamisjärjestelmät.
Tämän päivän tehokas johtamisjärjestelmä ei ole vain kauniisti kirjoitettu toimintakäsikirja vaan strategiaan pohjautuva sarja organisaation suorittamia tehtäviä ja niistä muodostuvia dokumentteja. Hyvin tehdyllä ja käytetyllä johtamisjärjestelmällä hallitaan liiketoimintariskejä, varmistetaan yrityksen jatkuvuus (esim. muutostilanteissa) sekä parannetaan yrityksen suorituskykyä.


Laajan asiantuntemuksen ansiosta pystymme auttamaan teitä - olipa kyseessä myynnin, asiakastyön, tuotteen, palvelun tai johtamisen prosessien kehittäminen. Järkeistämme toimintamalleja, kuvaamme prosesseja, kehitämme prosessimittareita, laadimme menettelyohjeita ja tuotamme materiaaleista esitykset hallituksille ja johtoryhmiin sekä koulutusaineistot henkilöstölle.

Käytämme kehitystyössä neliportaista prosessia:
Nykytilan selvittäminen - Ongelmakohtien tunnistaminen - Kehitysehdotusten käsittely - Muutosten toteuttaminen.

Kehittämisessä käytämme laajasti työkaluja, kuten:
Lean
Tilastolliset menetelmät
Auditoinnit
Riskikartoitukset
Turvallisuuskierrokset
Haastattelut
Kyselyt
Ryhmätyöt
Työpajat
Koulutukset

4. Yritysten ja projektien laatu-, turvallisuus- ja ympäristötukipalvelut ja ongelmien ratkaisu

Tarvitaanko yrityksen toiminnan tueksi laatu- turvallisuus- tai ympäristöpäällikön palveluita, vai alkaako suurempi projekti, johon tarvitaan lisää käsiä.
Erityisosaamistamme on laatusuunnitelmat, laatujärjestelmät, auditoinneissa ja viranomaistarkastuksissa avustaminen, ympäristöluvat ja muut yritysten laatu-, turvallisuus- ja ympäristökysymykset sekä standardien ja lainsäädännön soveltaminen käytäntöön.
Toimintatapojen määrittely, tarjousvaihe, työnsuunnittelu, toteutusvaihe tai projektin luovutuksen dokumentaatio. Suoraviivaista, tehokasta ja luotettavaa ongelmanratkaisuapua niin arjen haasteisiin kuin kriisitilanteisiin.

5. Innovointi- ja testauspalvelut

Kehitämme ja testaamme uusia tuotteita ja palveluita. Omassa protopajassa valmistuu karkeat prototyypit ja ohjelmistot sekä voimme järjestää erilaisia testauksia. Kuvaus- ja mittalaitekalusto tukee kehitysprojektien toteutusta ja dokumentointia. Voimme toimia kehityshankkeen projektipäällikkönä tai kehitystiimin jäsenenä.

Ajan saatossa olemme olleet monenlaisessa kehittämisessä mukana esim.
Tiemerkintöjen testaus
Tietojen keräysjärjestelmän kehitys
Konenäköjärjestelmän kehitys
Mystery shopping -palveluiden kehittäminen


Kysy lisää palveluistamme soittamalla tai sähköpostilla.
Tarjouspyynnöt

pyydä tarjousta

Lähetä viesti